Get Pre-Qualified NOW!

get pre-qualified

oakes kia logo

Oakes Kia
2900 Burlington St.
North Kansas City, MO 64116

Get Pre-Qualified Now
okaes mitsubishi logo

Oakes Mitsubishi
7301 State Ave.
Kansas City, KS 66112

Get Pre-Qualified Now
okaes mitsubishi logo

Oakes Ford
427 Cobra Dr.
Pleasanton, KS 66075

Get Pre-Qualified Now